Zabýváme se komplexní péčí o stromy v profesionální kvalitě
s mezinárodní certifikací a s pojištěním proti způsobené škodě.

Ošetřování stromů

Pod pojmem ošetřování stromů si můžete představit nejen odborný řez větví, ale i např. zajištění stromu lanovými systémy. Samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem je odborná prohlídka a posouzení stavu stromu. Následně Vám doporučíme některé z možných ošetření.

Zdravotní řez

Zdravotní řez představuje „klasický“ zásah v koruně stromu, který slouží k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu. V současnosti je tento řez nejvíce používaný. Doporučujeme jeho opakování po 3-5 letech, kdy interval mezi ošetřeními závisí na zdravotním stavu stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují zejména větve napadené houbovými chorobami či škůdci, suché, odumírající, nevhodně rostoucí nebo mechanicky poškozené.

Bezpečnostní řez

Jde o nejjednodušší možné ošetření stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují velké nebo nebezpečné větve, které hrozí pádem a následně mohou způsobit újmu na zdraví či majetku.

Redukční řez

Redukční řez představuje výraznější zásah do koruny stromu. Provádí se v případech, kdy je nutné omezit růst stromu u budov nebo elektrickému vedení, popřípadě zajistit podchodou a podjezdnou výšku. Tento druh řezu je vhodné provádět postupně a se zřetelem k zachování estetické hodnoty stromu.

Výchovný řez

Výchovný řez je druh ošetření, které pomáhá k správnému vývoji a růstu stromů. Strom po ošetření získá charakteristický tvar koruny stromu. Pomocí výchovného řezu lze také upravit i podchodovou či podjezdovou výšku. Ideálně je vhodné řez provádět u mladých stromů do 10-15 let od vysazení.

Bezpečnostní vazby

Instalace bezpečnostní vazby v koruně stromu slouží ke zlepšení statických poměrů stromu. Na strom se připevní lanové systémy, které tlumí při silném větru výkyvy hlavních větví, a tak chrání strom před rozlomením, vyvrácením nebo ztrátou stability.

Aktuality 21.2.2020

Přijímáme zakázky nejen v Praze, ale i po celých Čechách.

1.2.2020

Kromě rizikového kácení stromů děláme také frézování pařezů.

17.9.2008

Webové stránky pro nás připravila firma: Ananas.cz, děkujeme.

Kontakt Jan Rosa
E-mail:
honzarosa@seznam.cz
Telefon:
775 603 703
 
281 921 749

Adresa:
Běchorská 1124, Praha 9
193 00, Horní Počernice